Acte necesare in vederea încheierii casatoriei

 • DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE se face împreună personal de către viitorii soţi, în scris, în faţa ofiţerului de stare civilă, la sediul primăriei de domiciliu sau de reședința a unuia dintre soți.
 • VÂRSTA minimă la căsătorie este  18 ani, atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi.
 • DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE SE DEPUNE ÎNAINTE CU 10 ZILE CALENDARISTICE DE ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI.

 ATENȚIE! Căsătoria se oficiază FIX la expirarea termenului de 10 zile – calendaristice -, în care se cuprinde atât ziua când a fost depusă declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.

Cei care doresc să se căsătorească sâmbăta trebuie să depună obligatoriu actele în ziua de joi, cu fix 10 zile înainte de data căsătoriei.

     * LA OFICIEREA CĂSĂTORIEI atat sotii cat si cei doi martori (naşii/orice persoane majore) vor prezenta obligatoriu ofiţerului de stare civilă actele de identitate aflate în termenul de valabilitate.

* Căsătoria religioasă poate fi celebrată numai după căsătoria civilă.

Veţi depune la starea civilă următoarele DOCUMENTE:

 * ACTELE  DE  IDENTITATE  (C.I,B.I,C.I.P,  Paș.CRDS)  aflate  în  termenul  de valabilitate atât la depunere (înainte cu 10 zile calendaristice de căsătorie) cât şi la oficierea căsătoriei (în original şi copie)

* ATENȚIE! ACTELE DE IDENTITATE ȘI CERTIFICATELE DE STARE CIVILĂ SĂ NU FIE DETERIORATE

* CERTIFICATELE DE NAŞTERE (în original şi copie xerox)

* CERTIFICATELE MEDICALE PRENUPŢIALE (eliberate de medicul de familie)

 ATENȚIE! CERTIFICATELE MEDICALE sunt valabile doar 14 zile de la emitere, în acest termen sunt incluse şi cele 10 zile până la căsătorie şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate/nu se poate căsători.

Doar dupa caz trebuie prezentate:

* SENTINŢA DE DIVORŢ obligatoriu cu ștampila RĂMASĂ DEFINITIVĂ (original și copie) pentru persoanele care au mai fost căsătorite și au statutul civil de persoane divorțate)

* SENTINȚA DE ÎNCREDINȚARE A COPIILOR MINORI RĂMASĂ DEFINITIVĂ   (original si copie)

* CERTIFICATUL DE DECES ŞI DE CĂSĂTORIE CU FOSTUL SOŢ (in original si copie) pentru persoanele care au mai fost căsătorite, soțul/soția a decedat și au statutul civil de persoane văduve

*  LIVRETUL DE FAMILIE – pentru cei care dețin un astfel de document

 * CONVENŢIA MATRIMONIALĂ încheiată la Biroul Notarului Public cu privire la Regimul Matrimonial ales (doar în cazul alegerii de către cei doi soţi a regimului separaţiei de bunuri sau comunităţii convenţionale).

 

CETĂŢENII CARE ÎŞI SCHIMBĂ NUMELE ÎN URMA CĂSĂTORIEI

* Conform art. 53 din HG 64/2011, după încheierea căsătoriei, ofiţerul de stare civilă este obligat în ziua nunţii să anuleze cartea de identitate a soţului care îşi schimbă numele de familie prin căsătorie. Anularea se face prin tăierea colţului în care se află înscrisă perioada de valabilitate, fapt care duce la imposibilitatea legitimării în cazul unei călătorii în străinătate, imediat după nuntă.

* ATENŢIE!

Cetăţenii care intenţionează să călătorească în străinătate imediatdupă nuntă  (în  luna de  miere) –  şi  care  îşi  schimbă  numele  în  urma căsătoriei, le indicăm să posede/ori să solicite până la nuntă paşaport valabil sau să îşi amâne călătoria până la obţinerea unei noi cărţi de identitate pe noul nume, întrucât ofițerul de stare civilă la căsătorie va anula buletinul celui care își schimbă numele prin tăierea colțului în care este înscrisă valabilitatea.

NUMELE

Viitorii soţi pot conveni: să îşi pãstreze numele lor dinaintea cãsãtoriei, sã ia numele unuia sau altuia dintre ei ori numele lor reunite. Dea sememenea au posibilitatea ca un soț să îşi păstreze numele de dinaintea căsătoriei, iar celălalt să poarte numele lor reunite.

E BINE DE ŞTIUT

Cum semnăm actele în momentul încheierii căsătoriei

* Actul de căsătorie se semnează de către soţi, cu numele de familie pe care s-au învoit să-l poarte în timpul casătoriei..

Martorii la căsătorie

* Martorii atestă faptul că soţii şi-au exprimat consimţământul personal şi liber;

* Nu pot fi martori la încheierea căsătoriei cetăţenii care nu înţeleg limba vorbită (fără traducător autorizat) incapabilii, precum şi cei care din cauza unei deficienţe psihice sau fizice nu sunt apţi să ateste faptele;

* Martorii pot fi: rude sau afini, indiferent de grad, prieteni cu oricare dintre viitorii soţi, care au împlinit 18 ani.

Celebrarea căsătoriei

* La data şi ora stabilită viitorii soţi se vor prezenta împreună la locul în care se încheie căsătoria, pentru a-şi da consimţământul la aceasta, în mod public, în prezenţa a 2 martori, în faţa ofiţerului de stare civilă;

* Atât cei 2 miri cât şi cei 2 martori(naşii) vor avea la ei actele de identitate.

Momentul încheierii căsătoriei

* Căsătoria este încheiată în momentul în care, după ce ia consimţământul fiecăruia dintre viitorii soţi, ofiţerul de stare civilă îi declară căsătoriţi.

Ce se întâmplă cu cartea de identitate

* La căsătorie ofiţerul de stare civilă anulează cartea de identitate a soţului care îşi schimbă numele de familie prin căsătorie – anularea se face prin tăierea colţului în care se află înscrisă perioada de valabilitate;

* Persoana a cărui act de identitate este anulat are obligaţia să solicite eliberarea unui nou act de identitate, în termen de 15 zile de la căsătorie – sub sancţiunea amenzii;

* Celor care doresc să călătorească imediat după nuntă le indicăm să posede paşaport valabil.

 

Prevederi importante din Codul civil

* Familia

Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora, precum şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea şi educarea copiilor lor.

Familia are dreptul la ocrotire din partea societăţii şi a statului.

Statul este obligat să sprijine, prin măsuri economice şi sociale, încheierea căsătoriei, precum şi dezvoltarea şi consolidarea familiei.

Prin soţi se înţelege bărbatul şi femeia uniţi prin căsătorie.

 

* Căsătoria

Căsătoria este uniunea liber consimţită între un bărbat şi o femeie, încheiată în condiţiile legii.

Bărbatul şi femeia au dreptul de a se căsători în scopul de a întemeia o familie.

Celebrarea religioasă a căsătoriei poate fi făcută numai după încheierea căsătoriei civile.

Căsătoria încetează prin decesul sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi.

Căsătoria poate fi desfăcută prin divorţ, în condiţiile legii.

 

Luarea deciziilor de către soţi

* Îndatoririle soţilor

Soţii îşi datorează reciproc respect, fidelitate şi sprijin moral.

Ei au îndatorirea de a locui împreună. Pentru motive temeinice, ei pot hotărî să locuiască separat.

Limba în care se încheie căsătoria

*   Oficierea căsătoriei se face în limba română.

* Opţional, în limba maghiară, numai dacă ofiţerul de stare civilă desemnat să încheie căsătorii cunoaşte limba maghiară.Căsătoria se încheie în limba română şi va fi tradusă într-o limbă străină, prin intermediul unui traducător autorizat în România, pe cheltuiala mirilor, atunci când unul dintre viitorii soţi nu înţelege cele ce urmează a fi spuse de ofiţerul de stare civilă.

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI MIXTE (- CU STRĂINI -)

În cazul căsătoriilor mixte este de preferat a vă deplasa personal la ghişeul stării civile pentru a solicita un fluturaş informativ in funcţie de tara al cărui cetăţean este unul dintre soţi.

 • DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE se face împreună personal de către viitorii soţi, în scris, în faţa ofiţerului de stare civilă, la sediul primăriei de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre soţi.

Nu se admite ca actele să fie depuse de unul dintre soți ori de alte persoane.

 • VÂRSTA minimă la căsătorie este 18 ani, atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi;

 DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE SE DEPUNE ÎNAINTE CU 10 ZILE CALENDARISTICE DE ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI.

ATENȚIE! Căsătoria se încheie FIX la expirarea termenului de 10 zile – calendaristice -, în care se cuprinde atât ziua când a fost depusă declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.

Pentru cei care se căsătoresc sâmbăta actele se depun joi cu 10 zile înainte de data căsătoriei.

(De exemplu: dacă doriţi să vă căsătoriţi în data de 10, actele se depun în data de 1, dacă doriţi să vă căsătoriţi în data de 15 actele se depun în data de 6, pentru 12 depuneți actele în 3, ş.a.m.d.)

 • LA OFICIEREA CĂSĂTORIEI atât soţii cât şi cei 2 martori (naşii/orice persoane majore) vor prezenta obligatoriu ofiţerului de stare civilă actele de identitate aflate în termenul de valabilitate.

Căsătoria religioasă poate fi celebrată numai după căsătoria civilă.

ACTELE NECESARE PENTRU CETĂŢEANUL ROMÂN:

 • ACTUL DE IDENTITATE (C.I/ B.I/C.I.P) aflat în termenul de valabilitate atât la depunere cât şi la oficierea căsătoriei ( în original şi copie xerox)
 • CERTIFICATUL DE NAŞTERE (în original şi copie xerox)
 • CERTIFICATUL MEDICAL PRENUPŢIAL (eliberat de medicul de familie)

După caz:

 • SENTINŢA DE DIVORŢ RĂMASĂ DEFINITIVĂ (în original şi copie xerox)
 • CERTIFICATUL DE DECES ŞI DE CĂSĂTORIE AL FOSTULUI SOŢ(în original şi copie xerox)
 • LIVRETUL DE FAMILIE pentru cei cărora le-a fost eliberat un astfel de document.
 • CONVENŢIA MATRIMONIALĂ încheiată la Biroul Notarului Public cu privire la Regimul Matrimonial ales

(doar în cazul alegerii de către cei doi soţi a regimului separaţiei de bunuri sau comunităţii convenţionale).

*Notă: – ACTELE SE DEPUN CU 10 ZILE CALENDARISTICE ÎNAINTE DE ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI

-CERTIFICATELE MEDICALE SE DEPUN ÎN TERMEN DE 3 ZILE DE LA ÎNCHEIEREA LOR LA MEDICUL DE FAMILIE

-LA OFICIEREA CĂSĂTORIEI SOŢI ŞI CEI 2 MARTORI (NAŞII) VOR PREZENTA OFIŢERULUI DE STARE CIVILĂ ACTELE DE IDENTITATE AFLATE ÎN TERMENUL DE VALABILITATE.

ACTELE NECESARE PENTRU CETĂŢEANUL STRĂIN

 • pentru cetăţenii UE sau SEE :DOCUMENTUL DE IDENTITATE ȘI/SAU PAŞAPORTUL (Aflat în termen de valabilitate atât la data depunerii actelor cât şi la data oficierii căsătoriei) ( în original şi copie xerox ); pentru CRDS: pașaportul însoțit de CIP CRDS.
 • pentru cetăţenii din statele terţe/nonUE: PAŞAPORTUL –în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României (viza trebuie să fie valabilă atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei);*Atenţie! pentru încheierea căsătoriei nu sunt valabile documentul temporar de identitate cu menţiunea identitate declarată, documentul de tolerat sau decizia de returnare.

Atenție! La data depunerii actelor cât și la căsătorie cetățeanul străin trebuie să se afle în termenul legal de ședere pe teritoriul României.

 • CERTIFICATUL DE NAŞTERE APOSTILAT SAU SUPRALEGALIZAT ŞI TRADUCEREA ÎN LIMBA ROMÂNĂ LEGALIZATĂ A ACESTUIA(în original şi copie xerox)
 • ADEVERINŢA DE CUTUMĂ/DOVADĂ ELIBERATĂ DE AMBASADA SAU CONSULATUL TĂRII RESPECTIVE DIN ROMÂNIA(din care să rezulte eventualele modificări intervenite în statutul civil și că sunt îndeplinite condiţiile de fond cerute de Legea sa naţională pentru a se căsători în România)-valabilă 3 luni de la eliberare;
 • CERTIFICATUL MEDICAL PRENUPŢIAL(poate fi eliberat de medicul de familie al soţului/soţiei din România). De știut:

*Apatrizii vor da declaraţie notarială cu privire la statutul lor civil în sensul că nu există impedimente cu privire la încheierea căsătoriei + paşaportul + permisul de şedere temporară sau permanent;

**Refugiaţii vor prezenta o dovadă eliberată de Direcţia de Azil Politic Bucureşti

***Pentru statele care nu au reprezentanţă diplomatică acreditată în România,vor prezenta declaraţie pe proprie răspundere + – adev . de cutumă aliberat de statul respectiv;

****Cetăţenii care nu pot prezenta dovada naţională întrucât ambasada statului de cetăţenie nu eliberează un astfel de document vor prezenta adeverinţa de cutumă eliberată de autorităţile administrative din statul respectiv (adev.poate fi solicitată şi prin DEPABD-termen de valabilitate al adev.-maxim 3 luni de la emitere);

*****Cetăţenii moldoveni prezintă (adev.de cutumă ) certificate de stare civilă eliberat de org.de stare civilă din Rep.Moldova sau de misiunile diplomatice ale Rep.Moldova în România eliberată de autorităţile moldovene(termen de valabilitate maxim 3 luni de la emitere);

******Cetăţenii moldoveni care au acte în limba română vor prezenta certificatul de naştere eliberat de Direcţia Audienţă şi eliberarea documentelor din Rep.Moldova legalizat la notar.

 

DECLARAŢIE NOTARIALĂ (conf. art.34, alin.3 din Legea 119/1996 republicată şi art.44, lit.h din

 

HG 64/2011) DIN CARE SĂ REZULTE URMĂTOARELE:

sunt de cetăţenie………………………….…….., naţionalitate……………………,

 

-nu sunt/ sunt cunoscător al limbii române nu ştiu/ ştiu să scriu, să citesc şi să conversez în această limbă; în schimb cunosc limba………, ştiu să scriu, să citesc şi să conversez în limba………..;

 

 • am mai fost o singură dată căsătorit/ă, în prezent sunt divorţat/ă // sau nu am mai fost căsătorit şi doresc să închei cea de a doua/prima căsătorie în România- în urma divorţului în prezent port numele de…………. ;

 

Din casatoria anterioară au rezultat/nu au rezultat copii ;

 

-am/nu am—–nr. copiilor minori rezultaţi din căsătoria anterioară; în urma divorţului minorii au fost încredinţaţi mie/soţului/soţiei. -îndeplinesc condiţiile de fond cerute de legea mea naţională pentru a încheia căsătoria în România – doresc să mă căsătoresc la starea civilă a oraşului Hațeg, judeţul Hunedoara, cu numitul/numita…..

 

 • nu cunosc niciun impediment, motiv de natură legală, care să împiedice încheierea căsătoriei mele cu numita/numitul————————–

 

 • singurul act eliberat, în vederea căsătoriei, este adeverinţa de cutumă pe care o depun la dosarul de căsătorie, aceasta fiind singurul mod de a certifica că mă pot căsătorii în România

 

-Doresc ca după încheierea căsătoriei să port numele de familie—————şi soţia/soţul să poarte numele de familie———-

 -Regimul matrimonial ales la căsătorie este…………(după caz se va alege regimul:comunitatea legală, separaţia de bunuri sau comunitatea convenţională), conform legii române/legii mele de cetăţenie.

 -ATENŢIE! DACĂ CETĂŢEANUL STRĂIN NU CUNOAŞTE LIMBA ROMÂNĂ LA DEPUNEREA ACTELOR PRECUM ŞI LA OFICIEREA CĂSĂTORIEI ESTE NECESARĂ PREZENŢA UNUI TRANSLATOR AUTORIZAT(cu ştampilă) (art.33 din Legea 119/1996 republicată – se întocmeşte PV şi fotocopie după autorizaţia interpretului).

 După caz:

-SENTINŢA DE DIVORŢ RĂMASĂ DEFINITIVĂ APOSTILATĂ ŞI TRADUCEREA LEGALIZATĂ A ACESTEIA (în original şi copie xerox) – CERTIFICATUL DE DECES ŞI DE CĂSĂTORIE APOSTILAT AL FOSTULUI SOŢ (în original şi copie xerox).

 

ACTELE NECESARE MINORULUI CARE A ÎMPLINIT VÂRSTA DE – 16 ANI ŞI DOREŞTE SĂ SE CĂSĂTOREASCĂ

Atenţie!: Înregistrarea cererii/declaraţiei de căsătorie se va face numai după primirea dispoziţiei de autorizare a căsătoriei/SENTINŢEI JUDECĂTOREŞTI de la Instanţa de Tutelă(Judecătorie) de la domiciliul minorului.

 • În situaţia în care minorul are doar reşedinţă (domiciliul flotant) pe raza oraşului Hațeg, va prezenta autorizarea pentru încheierea căsătoriei eliberată de către Instanţa de Tutelă (Judecătoria) de la locul de domiciliu din buletin.
 • Sunt considerate a fi motive temeinice pentru încheierea căsătoriei minorei: starea de graviditate a femeii sau naşterea unui copil de către aceasta.
 • În cazul în care unul dintre părinţi refuză să încuviințeze căsătoria/nu este de acord cu căsătoria va hotărî instanţa judecătorească de tutelă competentă, având în vedere interesul superior al copilului.

*****Dacă unul dintre părinţi este decedat sau debil mintal, pus sub interdicţie, decăzut din drepturile părinteşti, declarat dispărut prin hotărâre judecătorească, se află în executarea unei pedepse private de libertate ori se află în imposibilitatea de a-și manifesta voința, este suficientă declaraţia de încuviințare a celuilalt părinte.

****** În cazul în care părinţii sunt divorţaţi este necesar consimţământul ambilor părinţi.

*******În cazul în care minorul este încredinţat/autoritatea părintească prin hotărâre judecătorească la un părinte se cere doar încuviinţarea acelui părinte care exercită exclusiv autoritatea părintească.

********Dacă nu există nici părinți, nici tutore care să poată încuviința căsătoria, este necesară încuviințarea persoanei sau a autorității care a fost abilitată să exercite drepturile părintești.

Căsătoria încheiată fără încuviințarea părinților sau autorizarea instanței de tutelă este anulabilă.

DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE: SE FACE PERSONAL DE CĂTRE VIITORII SOŢI ÎMPREUNĂ, ÎN SCRIS, ÎN FAŢA OFIŢERULUI DE STARE CIVILĂ, LA SEDIUL PRIMĂRIEI de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre soţi.

 • DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE SE DEPUNE ÎNAINTE CU 10 ZILE CALENDARISTICE DE ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI.
 • Nu se admite ca actele să fie depuse de alte persoane decat de ambii soti.
 • Căsătoria se încheie la expirarea termenului de 10 zile –calendaristice-, în care se cuprinde atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.

(De exemplu: dacă doriţi să vă căsătoriţi în data de 10, actele se depun în data de 1, iar dacă doriţi săvă căsătoriţi în data de 15, actele se depun în data de 6, ş.a.m.d.) .

 

LA OFICIEREA CĂSĂTORIEI atât soţii cât şi cei 2 martori (naşii/orice persoane majore) vor prezenta obligatoriu ofiţerului de stare civilă actele de identitate aflate în termenul de valabilitate.

NUMELE

Viitorii soţi pot conveni: să îşi pãstreze numele lor dinaintea cãsãtoriei, sã ia numele unuia sau altuia dintre ei ori numele lor reunite. De asemenea au posibilitatea ca un soţ să îşi păstreze numele de dinaintea căsătoriei, iar celălalt să poarte numele lor reunite.

ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR CARE ÎŞI SCHIMBĂ NUMELE ÎN URMA CĂSĂTORIEI

*Conform art. 53 din HG 64/2011, după încheierea căsătoriei, ofiţerul de stare civilă este obligat în ziua nunţii să anuleze cartea de identitate a soţului care îşi schimbă numele de familie prin căsătorie. Anularea se face prin tăierea colţului în care se află înscrisă perioada de valabilitate, fapt care duce la imposibilitatea legitimării în cazul unei călători în străinătate, imediat după nuntă.

**Cetăţenilor care intenţionează să călătorească în străinătate imediat după nuntă (în luna de miere) – şi care îşi schimbă numele în urma căsătoriei, le indicăm să posede paşaport valabil sau să îşi amâne călătoria până la obţinerea unei noi cărţi de identitate pe noul nume.

La completarea declaraţiei de căsătorie a minorului veţi depune la starea civilă următoarele acte:

 • ACTELE DE IDENTITATE (C.I, B.I sau C.I.P) aflate în termenul de valabilitate atât la depunere (înainte cu 10 zile calendaristice de căsătorie) cât şi la oficierea căsătoriei ( în original şi copie xerox )
 • CERTIFICATELE DE NAŞTERE (în original şi copie xerox)
 • AVIZUL MEDICAL ELIBERAT DE MEDICUL LEGIST- în original ( avizul medical trebuie să fie prealabil încuviinţării părinţilor-din care să rezulte starea de sănătate a minorului, gradul de maturizare fiziologică, psihică şi intelectuală, care să -i permită minorului asumarea îndatoririlor specifice căsătoriei – medicul legist trebuie să scrie clar în aviz că minora este sănătoasă, are maturitatea fiziologică, psihică şi intelectuală necesară asumării îndatoririlor specifice căsătoriei, este însărcinată în luna a….-a, fiind aptă de a se căsătorii)
 • CERTIFICATELE MEDICALE PRENUPŢIALE – original (eliberate de medicul de familie de la domiciliul copilului şi alte acte medicale) Atenţie! CERTIFICATELE MEDICALE sunt valabile 14 zile de la emitere (în acest termen sunt incluse şi cele 10 zile până la căsătorie) şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători.
 • AUTORIZAREA INSTANŢEI DE TUTELĂ –HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ eliberată numai de Judecătoria de domiciliu a minorului (Judecătoria HAȚEG)
 • DOVADA ÎNCUVIINŢĂRII  PĂRINŢILOR  /DECLARAŢIE  DIN  PARTEA  AMBILOR PĂRINŢI/ SAU ACORDUL REPREZENTANŢILOR LEGALI- părinţi, tutore sau alte persoane nominalizate prin sentinţă judecătorească –dată în faţa ofiţerului de stare civilă odată cu declaraţia de căsătorie a tinerilor, ori la SPCLEP-ul de domiciliu sau reşedinţă al părinţilor (dacă părinţii locuiesc în altă localitate) sau în formă autentică la Notarul Public, din care să rezulte că părintele este de acord cu încheierea căsătoriei de către copilul său minor, care a împlinit vârsta de 16 ani. Declaraţiile date în faţa unui notar străin vor fi apostilate sau după caz supralegalizate. În cazul în care minorul este încredinţat prin hotărâre judecătorească la un părinte se cere doar încuviinţarea acelui părinte care exercită exclusiv autoritatea părintească.

În situaţia în care unul dintre părinţi nu este de acord cu căsătoria va hotărî instanţa judecătorească de tutelă competentă.

După caz pentru partenerul major trebuie prezentate:

 • SENTINŢA DE DIVORŢ RĂMASĂ DEFINITIVĂ( în original şi copie xerox )
 •  CERTIFICATUL DE DECES ŞI DE CĂSĂTORIE CU FOSTUL SOŢ( în original şi copie xerox )
 • CERTIFICATELE DE NAŞTERE ALE COPIILOR PÂNĂ LA VÂRSTA DE 18 ANI AFLAŢI ÎN ÎNTREŢINERE (în original şi copie xerox)
 • LIVRETUL DE FAMILIE – pentru cei cărora le-a fost eliberat un astfel de document
 • CONVENŢIA MATRIMONIALĂ încheiată la Biroul Notarului Public cu privire la Regimul Matrimonial ales (doar în cazul alegerii de către cei doi soţi a regimului separaţiei de bunuri sau comunităţii convenţionale).

Art. 272, 398, 297, 272 alin.2,4 și 5, 46, alin.4, 337, 46 din Legea 287/2009.

 

ACTE NECESARE LA INSTANŢA DE TUTELĂ

(Judecătoria Hateg) Pentru obţinerea autorizaţiei de căsătorie pentru minorul care a împlinit 16 ani

Conform art. 229 din Legea nr. 71/2011, pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, pentru autorizarea căsătoriei minorului care a împlinit vârsta de 16 ani de către Instanţa de Tutelă(Judecătorie) (tinerii în cauză) se vor prezenta la Judecătoria de la domiciliul minorului cu următoarele acte:

 • CERERE SCRISĂ DE MINORUL CARE DOREŞTE SĂ SE CĂSĂTOREASCĂ
 • CERTIFICATUL DE NAŞTERE AL MINORULUI(în original şi copie legalizată sau certificată de ofiţerul stării civile)
 • CARTEA DE IDENTITATE A MINORULUI ( în original şi copie xerox )
 • ACORDUL REPREZENTANŢILOR LEGALI- părinţi, tutore sau alte persoane nominalizate prin sentinţă judecătorească – DAT ÎN FORMĂ AUTENTICĂ LA NOTARUL PUBLIC – în original
 • AVIZUL MEDICAL (eliberat de medicul de familie de la domiciliul copilului ) ŞI ALTE ACTE MEDICALE – în original
 • ANCHETA SOCIALĂ PRIVIND SITUAŢIA SOCIO-FAMILIALĂ CARE SĂ CUPRINDĂ ŞI OPINIA AUTORITĂŢII LOCALE PRIVIND CĂSĂTORIA MINORULUI –eliberată de biroul de autoritate tutelară şi protecţia copilului din cadrul Consiliului Local al Primăriei de domiciliu stabil al minorului, în original.

Notă:*Pentru autorizarea sau respingerea cererii se va emite o autorizare de către Instanţa de Tutelă de la domiciliul stabil al minorului, în care se va face obligatoriu menţiunea dacă minorul se poate sau nu se poate căsătorii, care va fi trimisă serviciului de stare civilă, unde urmează a se încheia căsătoria.

 • Înregistrarea cererii /declaraţiei de căsătorie se va face numai după primirea dispoziţiei de autorizare a căsătoriei de la INSTANŢA DE TUTELĂ
 • În situaţia în care minorul are doar reşedinţă (domiciliul flotant) pe raza oraşului Hațeg, va prezenta autorizarea pentru încheierea căsătoriei eliberată de către Instanţa de Tutelă de la locul de domiciliu.
 • Sunt considerate a fi motive temeinice pentru încheierea căsătoriei minorei:starea de graviditate a femeii sau naşterea unui copil de către aceasta.

*****Avizul medical trebuie să fie prealabil încuviinţării părinţilor şi autorizării Instanţei de Tutelă.

****** Încuviinţarea căsătoriei minorilor de către părinţi se face printr-o declaraţie dată la serviciul de stare civilă odată cu declaraţia de căsătorie, la SPCLEPul de la locul de domiciliu sau reşedinţă sau se va prezenta declaraţie pe proprie răspundere dată la notar. Declaraţiile date în faţa unui notar străin vor fi apostilate sau supralegalizate.

Conf. Art. 272 alin. (2)  ultima teză şi alin.(3)-(5) din Legea 287/2009 privind Codul Civil s-a stabilit că:

******* În situaţia în care unul dintre părinţi nu este de acord cu căsătoria va hotărî instanţa judecătorească de tutelă competentă.

********Dacă unul dintre părinţi este decedat sau debil mintal, pus sub interdicţie, decăzut din drepturile părinteşti, declarat dispărut prin hotărâre judecătorească, se află în executarea unei pedepse private de libertate este suficientă declaraţia celuilalt părinte.

*********În cazul în care părinţii sunt divorţaţi este necesar consimţământul ambilor părinţi.

********** În cazul în care minorul este încredinţat prin hotărâre la un părinte se cere doar încuviinţarea acelui părinte.

Print Friendly, PDF & Email