Hotărârea nr. 93/2022 pentru modificarea art. 1 din hotărârea nr. 36/2022 privind aprobarea devizului general, actualizat la faza proiect tehnic, pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea, extinderea şi eficientizarea sistemului de iluminat public în oraşul Haţeg”

Hotărârea nr. 93 din 2022 embeddoc url=”https://nou.primariehateg.ro/wp-content/uploads/2022/05/Hotararea-nr.-93-din-2022.pdf” download=”all” viewer=”google”] anexa-deviz actualizat hotarare  

Contină să citești

Hotărârea nr. 89/2022 privind aprobarea repartizării către persoanele aflate pe pozițiile nr. 1-3 în lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare, aprobată, în condițiile legii, a locuinţelor construite pentru tineri, identificate ca ap. nr. 16, nr. 18 și nr. 21, din blocul construit de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situat în oraşul Haţeg, Aleea Constructorului nr. 4, judetul Hunedoara

Hotărârea nr. 89 din 2022 Anexă-listă repartizare locuințe anl

Contină să citești

Hotărârea nr. 88/2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Hațeg în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor județul Hunedoara” să aprobe modificarea procedurii pentru facturarea utilizatorilor și a modului de facturare a cantităților transportate la Centrul de Manangement Integrat al Deșeurilor Bârcea Mare

Hotărârea nr. 88 din 2022 anexa – procedura facturare deseuri    

Contină să citești