Hotararea nr. 38/2021 pentru aprobarea corectarea erorii materiale strecurată în cuprinsul anexei nr. 1 la hotărârea consiliului local nr. 18/2021 privind aprobarea reorganizării activităţii aparatului de specialitate al primarului Oraşului Haţeg, a instituţiilor publice locale şi a serviciilor publice, fără personalitate juridică, subordonate Consiliului local al oraşului Haţeg

Hotarare nr. 38 din 2021

Contină să citești

Hotararea nr. 36/2021 privind atribuirea în regim de închiriere, fără licitaţie publică, a spaţiului în suprafată de 29 m², din cladirea, situată în oraşul Haţeg, str. Mihai Viteazu, nr.2-6, judeţul Hunedoara, înscris în CF nr. 63029 Haţeg, nr. cadastral 63029 – C1 – U6, în favoarea doamnei deputat Natalia – Elena Intotero, pentru organizarea şi funcţionarea Biroului Parlamentar

Hotarare nr. 36 din 2021

Contină să citești