Hotărârea nr. 80/2022 privind participarea Orașului Hațeg la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale”, aprobarea notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Renovare clădire publică : Creșă – str, Timișoarei, nr.7, oraș Hațeg“

  Hotararea nr 80-2022 anexa 1-renovare cladire publica -cresa anexa 2-nota de fundamentare cresa    

Contină să citești

Hotărârea nr. 79/2022 privind participarea Orașului Hațeg la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale”, aprobarea notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Grădinița cu Program Normal – str. Mihai Viteazu, nr.15, oraș Hațeg“

Hotararea nr 79-2022 anexa 1, privind participarea Orașului Hațeg la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale”, aprobarea notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiectul cu […]

Contină să citești

Proiect de hotărâre nr. 84/2022 pentru completarea art. 2 și a anexei nr. 2 la hotărârea nr. 20/2022 privind aprobarea programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2022, la nivelul autorităţii contractante Oraşul Haţeg, actualizat, în funcţie de fondurile aprobate, în condiţiile legii

Proiectul de hotărâre nr. 84 din 2022 anexa 1 la proiectul de hotarare privind programul anual al achizitiilor publice 2022  

Contină să citești

Proiect de hotărîre nr. 82/2022 pentru modificarea hotărârii nr. 64/2022 privind participarea Orașului Hațeg la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare, la nivel local/metropolitan”, precum și aprobarea notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Dezvoltarea infrastructurii de transport verde – Piste pentru biciclete în Orașul Hațeg“

Proiectul de hotărâre nr. 82 din 2022 anexa 1-investitie pista biciclete anexa 2-nota fundamentare pentru biciclete

Contină să citești

Proiect de hotărâre nr. 81/2022 privind participarea Orașului Hațeg la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local – Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/ locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ”, aprobarea notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Construirea de locuințe nZEB in orașul Hațeg pentru tineri“

Proiectul de hotărâre nr. 81 din 2022 anexa 1 -construire de locuinte nZEB anexa 2 nota fundamentare locuinte nZEB

Contină să citești

Proiect de hotărâre nr. 80/2022 privind participarea Orașului Hațeg la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale”, aprobarea notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Renovare clădire publică : Muzeul Țării Hațegului – str. Florilor, oraș Hațeg“

Proiectul de hotărâre nr. 80 din 2022 anexa nr. 1 – descriere investitie muzeu anexa 2 -nota fundamentare muzeu    

Contină să citești

Proiect de hotărâre nr. 79/2022 privind participarea Orașului Hațeg la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale”, aprobarea notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Renovare clădire publică : Creșă – str, Timișoarei, nr.7, oraș Hațeg“

Proiectul de hotărâre nr. 79 din 2022 anexa 1-renovare cladire publica -cresa   anexa 2-nota de fundamentare cresa https://nou.primariehateg.ro/wp-content/uploads/2022/05/anexa-2-nota-de-fundamentare-cresa.pdf  

Contină să citești

Proiect de hotărâre nr. 78/2022 privind participarea Orașului Hațeg la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale”, aprobarea notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Grădinița cu Program Normal – str. Mihai Viteazul, nr.15, oraș Hațeg“

Proiectul de hotărâre nr. 78 din 2022 anexa nr. 1 – descriere și indicatori proiect gradinita https://nou.primariehateg.ro/wp-content/uploads/2022/05/anexa-nr.-1-descriere-si-indicatori-proiect-gradinita.pdf anexa nr. 2 – nota fundamentare gradinita https://nou.primariehateg.ro/wp-content/uploads/2022/05/anexa-nr.-2-nota-fundamentare-gradinita.pdf

Contină să citești