Hotărârea nr. 114/2022 privind aprobarea organizării şi desfaşurării festivalului cultural-artistic ,, Haţegana ”, ediţia a XXII-a şi a ,,Zilelor Oraşului Haţeg”, în perioada 26-28 august 2022 şi aprobarea încheierii unui contract de parteneriat între Oraşul Haţeg şi Asociaţia Culturală ,,Pordampi”, în vederea organizării în comun a evenimentului

Hotărârea nr. 114 din 2022 anexă – contract

Contină să citești

Hotărârea nr. 113/2022 privind aprobarea punerii la dispozitia S.C. APA PROD S.A. DEVA a terenurilor aferente investitiilor din cadrul „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apă uzată în județul Hunedoara, perioada 2014-2020”

Hotărârea nr. 113 din 2022 anexa nr. 1 – terenuri puse la dispozitia proiectului anexa nr. 2 – identificare terenuri anexa nr. 3 – adeverinta legile proprietatii

Contină să citești

Hotărârea nr. 111/2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii intitulat ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Hunedoara, în perioada 2014 – 2020”, a indicatorilor tehnicoeconomici ai proiectului, a planului anual de evolutie a tarifelor precum şi a încheierii unui act adiţional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 5400/223/2009

Hotărârea nr. 111 din 2022 anexa nr. 1 – studiu fezablitate POIM – pagina semnaturi anexa nr. 2 – indicatori proiect anexa nr. 3 – Plan tarifar POIM HD 30.05.22 semnat anexa nr. 4 – act aditional contractul de delegare

Contină să citești

Proiect de hotărâre nr. 122/2022 privind aprobarea organizării şi desfaşurării festivalului cultural-artistic ,, Haţegana ”, ediţia a XXII-a şi a ,,Zilelor Oraşului Haţeg”, în perioada 26-28 august 2022 şi aprobarea încheierii unui contract de parteneriat între Oraşul Haţeg şi Asociaţia Culturală ,,Pordampi”, în vederea organizării în comun a evenimentului

Proiectul de hotărâre nr. 122 din 2022

Contină să citești