Proiect de hotărâre nr. 116/2022 pentru aprobarea devizului general al obiectivului de investiții ,, Reabilitare termică blocuri de locuinţe din oraşul Haţeg, bloc A3, str. Aleea Centralei; bloc C1, str. Aleea Centralei; bloc 13A, str. Sarmizegetusa”, actualizat cu valoarea rezervei de implementare destinată finanțării ajustărilor de preț, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile

Proiectul de hotarare nr. 116 din 2022 anexa-deviz actualizat reabilitare blocuri

Contină să citești

Proiect de hotărâre nr. 115/2022 pentru aprobarea devizului general al obiectivului de investiții ,,Construire școală gimnazială”, actualizat cu valoarea rezervei de implementare destinată finanțării ajustărilor de preț, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile

Proiectul de hotarare nr. 115 din 2022 anexă-deviz actualizat construire scoala

Contină să citești

Proiect de hotărâre nr. 114/2022 privind aprobarea participării Orașului Hațeg la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativteritoriale”, aprobarea notei de fundamentare a investiției și aprobarea cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Renovare clădire publică: Școala Ovid Densușianu, str. Piața Unirii, oraș Hațeg“

Proiectul de hotarare nr. 114 din 2022  

Contină să citești

Proiect de hotărâre nr. 113/2022 privind aprobarea organizării şi desfaşurării festivalului cultural-artistic ,, Haţegana ”, ediţia a XXII-a şi a ,,Zilelor Oraşului Haţeg”, în perioada 26-28 august 2022 şi aprobarea încheierii unui contract de parteneriat între Oraşul Haţeg şi Asociaţia Culturală ,,Pordampi”, în vederea organizării în comun a evenimentului

Proiectul de hotarare nr. 113 din 2022

Contină să citești

Proiect de hotărâre nr. 111/2022 pentru modificarea și completarea art. 2 și a anexei nr. 2 la hotărârea nr. 20/2022 privind aprobarea programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2022, la nivelul autorităţii contractante Oraşul Haţeg, actualizat, în funcţie de fondurile aprobate, în condiţiile legii

Proiectul de hotarare nr. 111 din 2022 Programul anual al achizitiilor publice 2022 – achizitii directe – Anexa privind achizitiile directe_29.06.2022

Contină să citești