Prelucrarea datelor cu caracter personal

Aceasta institutie prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 Scopul si interesul legitim in care sunt prelucrate datele cu caracter personal: Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara in scopul interesului legitim ce deriva din prevederile legale. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor […]

Contină să citești

Eliberarea certificatelor și a dovezilor (anexa 9) de stare civilă (naștere, căsătorie, deces)

ACTELE NECESARE ÎN VEDEREA ELIBERĂRII CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ DUPLICAT ACTUL DE IDENTITATE (C.I, B.I, C.I.P, paşaport CRDS) aflat în termenul de valabilitate atât la depunerea cererii cât şi la ridicarea certificatului (în original şi copie xerox) După caz: AMENDA prevăzută de LEGEA nr.119/1996 republicată (între 100 lei – 200 […]

Contină să citești

Documentele necesare pentru eliberarea Cărții de identitate

Documentele necesare pentru eliberarea Cărții de identitate cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentantul legal; – ANEXA 11 (LISTATĂ FAŢĂ VERSO) OBS : cererea poate fi solicitată şi de la ghişeul de informaţii de la sediul nostru certificatul de naştere, original şi copie […]

Contină să citești

Atribuţiile Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (SPCLEP) Hațeg

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Hațeg are urmatoarele principale atribuții: Întocmeste, pastreaza, tine evidenta, în sistem de ghiseu unic, certificatele de stare civila, cartile de identitate si cartile de alegator. Înregistreaza actele si faptele de stare civila, precum si mentiunile si modificarile intervenite în statutul civil, în […]

Contină să citești

Legislația de organizare și funcționare a Serviciului de evidența populației

Ordonanţa Guvernului nr. 84/ 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice  comunitare de evidenţă a persoanelor, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.97/ 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr.1.375/ 2006 pentru aprobarea Normelor […]

Contină să citești

Acte necesare în vederea Transcrierii certificatelor-extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile străine (nastere, casatorie, deces)

 TRANSCRIEREA ACTELOR DIN STRĂINĂTATE – NAȘTERE – Termenul de eliberare a certificatului românesc transcris este de 30 de zile pentru fiecare instituţie în parte. Actul se va transcrie în registrele de stare civilă ale orașului Hațeg, doar după obținerea prealabilă a avizului de la D.P.C.E.P. Hunedoara. Puteți solicita transcrierea în […]

Contină să citești

Schimbarea numelui-prenumelui pe cale administrativă

 SCHIMBAREA NUMELUI SAU A PRENUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ Art.106 alin.1.HG 64/2011- Atenţie! Actele se depun la primăria locului de domiciliu, sau în cazul CRDS- (cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate), la primaria ultimului loc de domiciliu avut în ţară, personal, prin împuternicit cu procură specială sau împuternicire avocaţială. Termen de […]

Contină să citești

Eliberarea extraselor multilingve (naștere, căsătorie, deces)

COMPARTIMENTUL DE STARE CIVILĂ ELIBEREAZĂ LA CERERE EXTRASE MULTILINGVE DE PE ACTELE DE STARE CIVILĂ PRIVIND NAŞTEREA, CĂSĂTORIA SAU DECESUL PERSOANEI. Baza legală pentru eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă:  Legea nr. 65 din 20 aprilie 2012 pentru Aderarea României la Convenţia nr.16 a Comisiei Internaţionale de Stare […]

Contină să citești