Hotărârea nr. 85/2022 pentru completarea art. 2 și a anexei nr. 2 la hotărârea nr. 20/2022 privind aprobarea programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2022, la nivelul autorităţii contractante Oraşul Haţeg, actualizat, în funcţie de fondurile aprobate, în condiţiile legii

Hotărârea nr. 85/2022 pentru completarea art. 2 și a anexei nr. 2 la hotărârea nr. 20/2022 privind aprobarea programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2022, la nivelul autorităţii contractante Oraşul Haţeg, actualizat, în funcţie de fondurile aprobate, în condiţiile legii anexa 1- la hcl privind programul achizitiilor publice 2022

Contină să citești

Hotărârea nr. 84/2022 pentru modificarea art. 1 și a art. 2 din hotărârea nr. 53/2022 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 27.000 lei, pentru acţiunile organizate de către Casa de Cultură Hateg, cu ocazia evenimentelor planificate în perioada lunilor iunie-iulie, a anului 2022

Hotărârea nr. 84/2022 pentru modificarea art. 1 și a art. 2 din hotărârea nr. 53/2022 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 27.000 lei, pentru acţiunile organizate de către Casa de Cultură Hateg, cu ocazia evenimentelor planificate în perioada lunilor iunie-iulie, a anului 2022

Contină să citești

Hotărârea nr. 83/2022 pentru modificarea hotărârii nr. 64/2022 privind participarea Orașului Hațeg la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare, la nivel local/metropolitan”, precum și aprobarea notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Dezvoltarea infrastructurii de transport verde – Piste pentru biciclete în Orașul Hațeg“

Hotararea nr 83-2022 anexa 1-investitie piste pentru biciclete in oras Hateg anexa 2- nota de fundamentare -investitie piste pentru biciclete  

Contină să citești

Hotărârea nr. 82/2022 privind participarea Orașului Hațeg la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local – Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/ locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ”, aprobarea notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Construirea de locuințe nZEB in orașul Hațeg pentru tineri“

Hotararea nr 82-2022 anexa 1 -privind construirea de locuinte nZEB in oras Hateg pentru tineri anexa 2 nota fundamentare construire locuinte tip nZEB

Contină să citești

Hotărârea nr. 81/2022 privind participarea Orașului Hațeg la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale”, aprobarea notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Renovare clădire publică : Muzeul Țării Hațegului – str. Florilor, oraș Hațeg“

hotararea nr 81-2022 anexa1-renovare cladire Muzeu Tarii Hategului anexa 2 -nota fundamentare Muzeul Tarii Hategului    

Contină să citești

Hotărârea nr. 80/2022 privind participarea Orașului Hațeg la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale”, aprobarea notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Renovare clădire publică : Creșă – str, Timișoarei, nr.7, oraș Hațeg“

  Hotararea nr 80-2022 anexa 1-renovare cladire publica -cresa anexa 2-nota de fundamentare cresa    

Contină să citești

Hotărârea nr. 79/2022 privind participarea Orașului Hațeg la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale”, aprobarea notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Grădinița cu Program Normal – str. Mihai Viteazu, nr.15, oraș Hațeg“

Hotararea nr 79-2022 anexa 1, privind participarea Orașului Hațeg la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale”, aprobarea notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiectul cu […]

Contină să citești