Hotărârea nr. 65/2022 privind participarea Orașului Hațeg la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public – achiziția de vehicule nepoluante”, precum și aprobarea notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “ Achiziția de vehicule nepoluante, utilizate în scopuri comunitare pentru Orașul Hațeg“

Hotărârea nr. 65 din 2022 anexa nr. 1 – cheltiuieli proiect autobuze anexa nr. 2 – nota fundamentare proiect autobuze electrice

Contină să citești

Hotărârea nr. 64/2022 privind participarea Orașului Hațeg la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare, la nivel local/metropolitan”, precum și aprobarea notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Dezvoltarea infrastructurii de transport verde – Piste pentru biciclete în Orașul Hațeg“

Hotărârea nr. 64 din 2022 anexa nr. 1 – cheltuieli proiect piste biciclete anexa nr. 2 – nota fundamentare proiect piste pentru biciclete

Contină să citești

Hotărârea nr. 63/2022 privind participarea Orașului Hațeg la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană”, precum și aprobarea notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Actualizarea în format digital a documentației de amenajarea teritoriului – Plan Urbanistic General în orașul Hațeg, județul Hunedoara“

Hotărârea nr. 63 din 2022 anexa nr. 1 – cheltiuieli proiect PUG format digital anexa nr. 2 – nota fundamentare proiect PUG digital

Contină să citești

Hotărârea nr. 58/2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții inititulat „ Modernizare străzi Ciprian Porumbescu, Avram Iancu, Iancu de Hunedoara, Liviu Rebreanu, Mihai Eminescu, Râul Mare, Pinului, Lunca de Sus din orașul Hațeg și străzile Aleea Castelului și Aleea Lacului, din localitatea Nălațvad”

Hotărârea nr. 58 din 2022 Anexa 1 HCL 58  

Contină să citești