Hotărârea nr. 56/2022 privind acordarea unui mandat special pentru încheierea actului adițional nr. 2 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg nr. 874/1975/22.08.2018, încheiat între Asociația de dezvoltare intercomunitară ,, Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor județul Hunedoara” și asocierea S.C. Brai-Cata SRL – S.C. Ted Trans 2002 S.R.L.

Hotărârea nr. 56 din 2022 anexă-act aditional contract de delegare salubrizare      

Contină să citești

Hotărârea nr. 55/2022 privind aprobarea indexării anuale cu rata inflaţiei de 5,1 % a impozitelor şi taxelor locale, care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și a actualizării cu 5,1 % a limitelor amenzilor prevăzute la art. 493 alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 55 din 2022  

Contină să citești

Hotărârea nr. 52/2022 privind aprobarea prelungirii cu 1 an a duratei contractelor de închiriere din anexa nr. 1, ce au ca obiect închirierea unor apartamente cu destinația de locuințe pentru tineri, aflate în blocul construit prin Agenţia Naţională de Locuinţe în Oraşul Haţeg, str. Aleea Constructorului, nr.4, județul Hunedoara

Hotărârea nr. 52 din 2022 anexa nr. 1 – lista contracte anl propuse  prelungire anexa nr. 2 – act anl

Contină să citești

Hotărârea nr. 49/2022 privind aprobarea cesionării contractului de concesiune nr. 37/2503/01.07.1993, având ca obiect preluarea în concesiune a terenului înscris în CF nr. 60143 Haţeg, nr. cadastral 60143, provenit din conversia pe hârtie a CF nr. 2336/B Haţeg, nr. top 239/a/1/3/3/13, în suprafaţă de 20 m², ca urmare a vânzării constructiei edificată pe acest teren

Hotărârea nr. 49 din 2022 anexă-contract de cesiune

Contină să citești