Hotărârea nr. 43/2022 privind aprobarea regimului juridic al acordării ajutoarelor de urgență, în alte situații deosebite decât situațiile de necesitate expres prevazute de art. 28 alin. (1) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat

Hotărârea nr. 43 din 2022 anexa nr. 1-lista situatii deosebite ajutoare de urgenta anexa nr. 2 – metodologie acordare ajutoare de urgenta anexa nr. 3 – cerere ajutoare de urgenta

Contină să citești

Hotărârea nr. 40/2022 privind aprobarea predării Creșei Orașului Hațeg către Liceul Teoretic ,,I.C. Brătianu” Haţeg, precum și darea în administrarea unității de învățământ a imobilului situat în Haţeg, str. Timișoarei, nr. 7, înscris în CF nr. 63838 Haţeg, nr. cadastral 63838, apartinând domeniului public al Oraşului Haţeg, precum și a bazei materiale aferente

Hotararea nr. 40 din 2022 anexă-contract administrare cresa

Contină să citești