Proiect de hotărâre nr. 208/2022 privind aprobarea asocierii unității administrativ-teritoriale Orașul Hațeg prin Consiliul Local al Orașului Hateg cu unitatea administrativ-teritorială Comuna Teliucu lnferior prin Consiliul Local Teliucu lnferior pentru realizarea în comun a obiectivului de investiții „Modernizare drum de interes local Izvoarele – Silvașu de Sus”

Proiect de hotarare nr 208 din 2022 anexa contract de asociere      

Contină să citești

Proiect de hotărâre nr. 206/2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul “Dotarea cu echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale a Spitalului Orășenesc Hațeg”, precum și a Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Hațeg și Spitalul Orășenesc Hațeg, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planul Național de Redresare Și Reziliență – Componenta C12 – Sănătate – Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice – I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, apelul de proiecte MS-0024

Proiect de hotarare nr 206 din 2022 anexa1 -acord de parteneriat

Contină să citești