Proiect de hotărâre nr. 88/2022 privind aprobarea repartizării către către persoanele aflate pe pozițiile nr. 1-3 în lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare, aprobată, în condițiile legii, a locuinţelor construite pentru tineri, identificate ca ap. nr. 16, nr. 18 și nr. 21, din blocul construit de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situat în oraşul Haţeg, Aleea Constructorului nr. 4, judetul Hunedoara

Proiectul de hotărâre nr. 88 din 2022 anexă-lista repartizare locuinte ANL

Contină să citești

Proiect de hotărâre nr. 87/2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Hațeg în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor județul Hunedoara” să aprobe modificarea procedurii pentru facturarea utilizatorilor și a modului de facturare a cantităților transportate la Centrul de Manangement Integrat al Deșeurilor Bârcea Mare

Proiectul de hotărâre nr. 87 din 2022 anexa-procedura de facturare

Contină să citești

Proiect de hotărâre nr. 84/2022 pentru completarea art. 2 și a anexei nr. 2 la hotărârea nr. 20/2022 privind aprobarea programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2022, la nivelul autorităţii contractante Oraşul Haţeg, actualizat, în funcţie de fondurile aprobate, în condiţiile legii

Proiectul de hotărâre nr. 84 din 2022 anexa 1 la proiectul de hotarare privind programul anual al achizitiilor publice 2022  

Contină să citești

Proiect de hotărîre nr. 82/2022 pentru modificarea hotărârii nr. 64/2022 privind participarea Orașului Hațeg la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare, la nivel local/metropolitan”, precum și aprobarea notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Dezvoltarea infrastructurii de transport verde – Piste pentru biciclete în Orașul Hațeg“

Proiectul de hotărâre nr. 82 din 2022 anexa 1-investitie pista biciclete anexa 2-nota fundamentare pentru biciclete

Contină să citești

Proiect de hotărâre nr. 81/2022 privind participarea Orașului Hațeg la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local – Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/ locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ”, aprobarea notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Construirea de locuințe nZEB in orașul Hațeg pentru tineri“

Proiectul de hotărâre nr. 81 din 2022 anexa 1 -construire de locuinte nZEB anexa 2 nota fundamentare locuinte nZEB

Contină să citești