Proiect de hotărâre nr. 80/2022 privind participarea Orașului Hațeg la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale”, aprobarea notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Renovare clădire publică : Muzeul Țării Hațegului – str. Florilor, oraș Hațeg“

Proiectul de hotărâre nr. 80 din 2022 anexa nr. 1 – descriere investitie muzeu anexa 2 -nota fundamentare muzeu    

Contină să citești

Proiect de hotărâre nr. 79/2022 privind participarea Orașului Hațeg la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale”, aprobarea notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Renovare clădire publică : Creșă – str, Timișoarei, nr.7, oraș Hațeg“

Proiectul de hotărâre nr. 79 din 2022 anexa 1-renovare cladire publica -cresa   anexa 2-nota de fundamentare cresa https://nou.primariehateg.ro/wp-content/uploads/2022/05/anexa-2-nota-de-fundamentare-cresa.pdf  

Contină să citești

Proiect de hotărâre nr. 78/2022 privind participarea Orașului Hațeg la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale”, aprobarea notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Grădinița cu Program Normal – str. Mihai Viteazul, nr.15, oraș Hațeg“

Proiectul de hotărâre nr. 78 din 2022 anexa nr. 1 – descriere și indicatori proiect gradinita https://nou.primariehateg.ro/wp-content/uploads/2022/05/anexa-nr.-1-descriere-si-indicatori-proiect-gradinita.pdf anexa nr. 2 – nota fundamentare gradinita https://nou.primariehateg.ro/wp-content/uploads/2022/05/anexa-nr.-2-nota-fundamentare-gradinita.pdf

Contină să citești

Proiect de hotărâre nr. 71/2022 pentru modificarea art. 1 din hotărârea nr. 66/2022 privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al orașului Hațeg, a terenului situat în Hațeg, str. Victor Babeș, nr.38, înscris în CF nr. 69506 Hațeg, nr. cadastral 69506, în suprafață de 3.000 m², în scopul realizării unui proiect de investiții

Proiectul de hotărâre nr. 71 din 2022  

Contină să citești