Proiect de hotarare nr. 23/2021 pentru avizarea Contractului – cadru pentru acoperirea costurilor nete pentru colectarea şi transportul, stocarea temporară, sortarea şi încredinţarea în vederea valorificării deşeurilor care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din Judeţul Hunedoara şi a încheierii acestuia între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara şi diferite organizaţii de preluare a responsabilităţii

Proiect de hotarare nr. 23 din 2021

Contină să citești

Proiect de hotarare nr. 22/2021 pentru aprobarea punerii în aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, prin încheierea unui act adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg nr. 874/1975/22.08.2018

Proiect de hotarare nr. 22 din 2021  

Contină să citești

Proiect de hotarare nr. 15/2021 privind aprobarea scutirii, în anul 2021, a Asociaţiei Evanghelistice şi de Caritate “ Isus Speranţa României ”, cu sediul în Timişoara, str. Căpitan Dan, nr. 23, CUI 5313378, de la plata impozitului/taxei pe cladirile în care funcţionează, Centrul pentru vârstnici “ Casa Betania”, situat în oraşul Haţeg, str.Progresului, nr.35 A, judetul Hunedoara

Proiect de hotarare nr. 15 din 2021

Contină să citești