Proiect de hotărâre nr.69/2022 privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2022 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi,inclusiv pentru soluţionarea situaţiilor particulare identificate la nivelul localităţii pe linia completării registrului agricol şi care nu sunt reglementate prin norme

Proiectul de hotărâre nr. 69 din 2022 anexe-analiza date registrul agricol și masuri

Contină să citești

Proiect de hotărâre nr. 65/2022 privind participarea Orașului Hațeg la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public – achiziția de vehicule nepoluante”, precum și aprobarea notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “ Achiziția de vehicule nepoluante, utilizate în scopuri comunitare pentru Orașul Hațeg“

Proiect de hotarare nr. 65 din 2022 anexa nr. 1 – cheltuieli proiect autobuze anexa nr. 2 – nota fundamentare proiect autobuze electrice

Contină să citești

Proiect de hotărîre nr. 64/2022 privind participarea Orașului Hațeg la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare, la nivel local/metropolitan”, precum și aprobarea notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Dezvoltarea infrastructurii de transport verde – Piste pentru biciclete în Orașul Hațeg“

Proiect de hotarare nr. 64 din 2022 anexa nr. 1 – cheltuieli proiect piste biciclete anexa nr. 2 – nota fundamentare pista biciclete  

Contină să citești

Proiect de hotărîre nr. 63/2022 privind participarea Orașului Hațeg la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană”, precum și aprobarea notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Actualizarea în format digital a documentației de amenajarea teritoriului – Plan Urbanistic General în orașul Hațeg, județul Hunedoara“

Proiect de hotarare nr. 63 din 2022 anexa nr. 1 – cheltuieli proiect PUG digital anexa nr. 2 – nota fundamentare proiect PUG digital

Contină să citești