Proiect de hotărâre nr. 58/2022 pentru modificarea şi completarea art. 2 și a anexei nr. 2 la hotărârea nr. 20/2022 privind aprobarea programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2022, la nivelul autorităţii contractante Oraşul Haţeg, actualizat, în funcţie de fondurile aprobate, în condiţiile legii

Proiect de hotărâre nr. 58 din 2022 anexa – modificare achizitii directe    

Contină să citești

Proiect de hotărâre nr. 56/2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții inititulat „ Modernizare străzi Ciprian Porumbescu, Avram Iancu, Iancu de Hunedoara, Liviu Rebreanu, Mihai Eminescu, Râul Mare, Pinului, Lunca de Sus din orașul Hațeg și străzile Aleea Castelului și Aleea Lacului, din localitatea Nălațvad”

Proiect de hotărâre nr. 56 din 2022

Contină să citești

Proiect de hotărâre nr. 54/2022 privind acordarea unui mandat special pentru încheierea actului adițional nr. 2 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg nr. 874/1975/22.08.2018, încheiat între Asociația de dezvoltare intercomunitară ,, Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor județul Hunedoara” și asocierea S.C. Brai-Cata SRL – S.C. Ted Trans 2002 S.R.L.

Proiect de hotărâre nr. 54 din 2022 anexă-act aditional salubrizare

Contină să citești

Proiect de hotărâre nr. 53/2022 privind aprobarea indexării anuale cu rata inflaţiei de 5,1 % a impozitelor şi taxelor locale, care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și a actualizării cu 5,1 % a limitelor amenzilor prevăzute la art. 493 alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Proiect de hotărâre nr. 53 din 2022  

Contină să citești