Proiect de hotărâre nr. 50/2022 privind aprobarea prelungirii cu 1 an a duratei contractelor de închiriere din anexa nr. 1, ce au ca obiect închirierea unor apartamente cu destinația de locuințe pentru tineri, aflate în blocul construit prin Agenţia Naţională de Locuinţe în Oraşul Haţeg, str. Aleea Constructorului, nr.4, județul Hunedoara

Proiect de hotărâre nr. 50 din 2022 anexa nr. 1 – lista contracte anl propuse a fi prelungite anexa nr. 2 – act aditional anl

Contină să citești

Proiect de hotărâre nr. 47/2022 privind aprobarea cesionării contractului de concesiune nr. 37/2503/01.07.1993, având ca obiect preluarea în concesiune a terenului înscris în CF nr. 60143 Haţeg, nr. cadastral 60143, provenit din conversia pe hârtie a CF nr. 2336/B Haţeg, nr. top 239/a/1/3/3/13, în suprafaţă de 20 m², ca urmare a vânzării constructiei edificată pe acest teren

Proiect de hotărâre nr. 47 din 2022 anexă-contract cesiune

Contină să citești

Proiect de hotărâre nr. 41/2022 privind aprobarea regimului juridic al acordării ajutoarelor de urgență, în alte situații deosebite decât situațiile de necesitate expres prevazute de art. 28 alin. (1) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat

Proiect de hotărâre nr. 41 din 2022 anexa nr. 1 – lista situatii acordare ajutoare de urgenta anexa nr. 2 – metodologie acordare ajutoare de urgenta anexa nr. 3 – cerere si declaratie

Contină să citești