Hotararea nr. 59/2021 privind aprobarea metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director financiar – contabil şi director medical, din cadrul comitetului director al spitalului orăşenesc Haţeg şi desemnarea reprezentanţilor autorităţii publice locale, care să facă parte din comisia de concurs/examen, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor

Hotararea nr. 59 din 2021 Metodologia de organizare a concursurilor pentru ocuparea functiilor de conducere la Spitalul Hateg

Contină să citești