Anunt initiere dezbatere publica proiect de hotărâre nr. 209/2021 privind aprobarea reţelei şcolare a învaţământului preuniversitar de stat şi particular în oraşul Haţeg, pentru anul şcolar 2022-2023

anunt punere în dezbatere publică proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare pentru anul 2022-2023 Proiect de hotarare nr. 209 din 2021 Referat pentru aprobarea reţelei şcolare a învaţământului preuniversitar de stat şi particular în oraşul Haţeg, pentru anul şcolar 2022-2023

Contină să citești

Anunt initiere proiect de hotărâre nr. 195/2021 pentru modificarea hotărârii nr. 10/2018 privind aprobarea înfiinţării, organizării, gestionării, exploatării şi monitorizării prestării Serviciului de iluminat public al Oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara

anunt initiere proiect de hotarare nr. 195 din 2021 pentru modificarea hotararii nr. 10 din 2018 Proiect de hotărâre nr. 195 din 2021 anexa nr. 1 – regulament serviciu iluminat anexa nr. 2 – caiet de sarcini serviciu iluminat anexa nr. 3 – studiu fundamentare proiect anexa nr. 4 – […]

Contină să citești

Anunţ initiere proiect de hotarare nr. 191/2021 privind aprobarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022, în raza administrativ-teritorială a Oraşului Haţeg

anunt initiere proiect de hotarare nr.191/2021 privind aprobarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022, în raza administrativ-teritorială a Oraşului Haţeg Proiect de hotarare nr. 191 din 2021 anexa nr. 1- taxa pe teren potrivit rangului localitatii anexa nr. 2 – vehicule anexa nr. 3 – declaratie impunere referat […]

Contină să citești

Anunt initiere proiect de hotarare nr. 153 din 2021 privind aprobarea regulamentului pentru repartizarea locuintelor de serviciu in orasul Hateg

anunt iniţiere proiect de hotarare privind probarea Regulamentului pentru repartizarea locuințelor de serviciu proiect de hotarare nr. 153 din 2021 anexa la proiectul de hotarare nr. 153 din 2021 – regulament repartizare locuinţe de serviciu în oraşul Haţeg referat de aprobare proiect de hotarare nr. 153 din 2021

Contină să citești