Chestionar privind Strategia de dezvoltare locala a orasului Hateg 2021-2027

Primăria Orașului Hațeg a inițiat procesul de elaborare a „Strategiei de Dezvoltare Locală a Orașului Hațeg”, prin implicarea părților interesate și a cetățenilor.

Prezentul chestionar are ca principal scop diagnosticarea situației actuale a orașului Hațeg, identificarea și validarea, într-un cadru participativ larg, a celor mai importante nevoi și probleme de dezvoltare cu care se confruntă orașul, în toate domeniile de interes, iar răspunsurile furnizate vor fi avute în vedere în etapa de definire a direcțiilor strategice și a domeniilor prioritare de acțiune.

Vă rugăm accesați link-ul de mai jos în vederea completării formularului. Vă mulțumim!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_ZzdC2BHSqXeIoxcWnD-V6TQGSuSpr-D3-Pmm-cfp1jSTyg/viewform?usp=sf_link

Print Friendly, PDF & Email