Consiliul Local al orașului Hațeg

Decorativ

Direcții și instituții subordonate Consiliului Local

  1. Direcția de Asistență socială
  2. Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor (SPCLEP)
    dublă subordonare cu Secretarul General al orașului Hațeg
  3. Casa de cultură
  4. Biblioteca orășenească
  5. Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

>>> actualizează lista

Print Friendly, PDF & Email

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri adoptate

Hotararea nr. 11/2021 privind aprobarea transmiterii, fără plată, cu titlu gratuit, în proprietatea Parohiei Ortodoxe Haţeg IV, a terenului înscris în CF nr. 61071 Haţeg, nr. cadastral 61071, în suprafaţă de 1000 m², precum şi a terenului înscris în CF nr. 61266 Haţeg, nr. cadastral 61266, în suprafaţă de 393 m², atribuite în folosinţă gratuită unităţii de cult, de către autorităţile locale, pentru construirea unui biserici ortodoxe, cu hramul ,,Sf. Ioan de la Prislop”

Hotarare nr. 11 din 2021

Contină să citești

Hotararea nr. 10/2021 privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului ,,Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte finanţate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice, infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potenţial turistic şi infrastructură rutieră de interes judeţean, inclusiv variante ocolitoare şi/sau drumuri de legătură

Hotarare nr. 10 din 2021

Contină să citești

Procese-verbale de ședință

Nu există informație de afișat. Vă rugăm folosiți formularul de căutare.

decorativ

Membrii
Consiliului Local

Comisiile de
specialitate

Declarațiile de avere și de interese

Print Friendly, PDF & Email