Consiliul Local al orașului Hațeg

Decorativ

Direcții și instituții subordonate Consiliului Local

  1. Direcția de Asistență socială
  2. Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor (SPCLEP)
    dublă subordonare cu Secretarul General al orașului Hațeg
  3. Casa de cultură
  4. Biblioteca orășenească
  5. Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

>>> actualizează lista

Print Friendly, PDF & Email

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local

Proiect de hotărâre nr. 196/2021 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii intitulat ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Hunedoara, în perioada 2014 – 2020”, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, a planului anual de evolutie a tarifelor precum şi a încheierii unui act adiţional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 5400/223/2009

Proiect de hotarare nr. 196 din 2021 anexa nr. 1 – studiu fezabilitate anexa nr. 2 – indicatori anexa nr. 3 – plan de evolutie tarife anexa nr. 4 – act aditional contract delegare apa    

Contină să citești

Hotărâri adoptate

Procese-verbale de ședință

Nu există informație de afișat. Vă rugăm folosiți formularul de căutare.

decorativ

Membrii
Consiliului Local

Comisiile de
specialitate

Declarațiile de avere și de interese

Print Friendly, PDF & Email