Consiliul Local al orașului Hațeg

Decorativ

Direcții și instituții subordonate Consiliului Local

  1. Direcția de Asistență socială
  2. Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor (SPCLEP)
    dublă subordonare cu Secretarul General al orașului Hațeg
  3. Casa de cultură
  4. Biblioteca orășenească
  5. Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

>>> actualizează lista

Print Friendly, PDF & Email

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local

Proiect de hotărâre nr. 182/2021 privind aprobarea mandatării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” şi a reprezentantului oraşului Haţeg în adunarea generală a asociaţiei pentru a aproba, respectiv vota tarifele totale/finale de operare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Haţeg, prin aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2018

Proiect de hotarare nr. 182 din 2021

Contină să citești

Hotărâri adoptate

Procese-verbale de ședință

Nu există informație de afișat. Vă rugăm folosiți formularul de căutare.

decorativ

Membrii
Consiliului Local

Comisiile de
specialitate

Declarațiile de avere și de interese

Print Friendly, PDF & Email