FORMULARE ONLINE

Deecorativ

În vederea obținerii unor informații sau documente pe care le solicitați instituției noastre, este necesar acordul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor personale.
descarcă formularul de aici

Acordul de preluare a datelor personale

EVIDENȚA PERSOANELOR
EVIDENȚA PERSOANELOR
EVIDENȚA PERSOANELOR
STARE CIVILĂ

Nu există informație de afișat. Vă rugăm folosiți formularul de căutare.

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Acte necesare pentru SERVICII COPII

Acte necesare pentru SERVICII COPII Documente preluate de pe pagina Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara https://www.dgaspchd.ro/ Acte necesare în vederea evaluării complexe a copiilor cu handicap Acte necesare pentru obtinerea cardului european de dizabilitate – informatii utile si cerere tip Acte necesare în vederea evaluării persoanelor care solicită măsură de […]

Contină să citești

Formulare de asistență socială

Formulare de asistență socială Cerere pentru acordarea alocatiei complementare/ alocatie de sustinere pentru familia monoparentala(pdf 1,42MB) Model de cerere pentru drepturi la asistență socială : ajutor social/ alocatie pentru sustinerea familiei/ ajutor pentru incalzire (pdf 1,74MB) Model de cerere pentru modificarea de acordare a unor drepturi (pdf 833KB) Cerere pentru […]

Contină să citești

DOCUMENTE DOVEDITOARE PENTRU SOLICITAREA ALOCAŢIEI DE STAT PENTRU COPII

Documente doveditoare pentru solicitarea alocației de stat pentru copii –  Originalul şi copia certificatului de nastere al copilului; –  Originalul şi copia actului de identitate al reprezentantului legal; –  Documentele din care să rezulte situaţia juridică a copilului faţă de reprezentantul legal, în copie, care pot fi, după caz, următoarele: […]

Contină să citești

Actele necesare acordării dreptului la alocatie de plasament

Actele necesare acordării dreptului la alocație de plasament  Cerere tip pentru acordarea alocatiei de plasament (pdf 87Kb)  Lista copiilor aflati in plasament/plasament in regim de urgenta/tutela(pdf 56Kb)  Copia actului de identitate al beneficiarului  Copia certificatului de nastere al copilului ori a actului de identitate al acestuia […]

Contină să citești
URBANISM

Etapele de obținere a Certificatului de urbanism și a Autorizației de construire

Print Friendly, PDF & Email