MONITORUL OFICIAL LOCAL

În lista de mai jos aveți acces la principalele categorii de documente și informații publice
privind activitatea Consiliului Local și relația Primăriei cu cetățenii.
Accesați meniul de mai jos.

Meniu rapid:
Proiecte de hotărâre ale Consiliului Local
Hotărâri ale Consiliului Local
Registrul pentru evidența Proiectelor de Hotărâre ale Consiliului Local
Registrul pentru evidența Hotărârilor Consiliului Local


Proiecte de Hotărâre ale Consiliului Local

>>> toate proiectele de hotărâre

Hotărâri ale Consiliului Local

>>> toate hotărârile

Registrul pentru evidenţa Proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local

Registrul pentru evidenţa Hotărârilor Consiliului Local

[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”5″ tax_term=”275″ order=”desc”

Selectează aici categoria de documente:
Registrul refuzului de semnătură
Registrul pentru consemnare opiniilor
Proiecte de hotărârea ale Consiliului Local
 Minuta și procesele verbale de ședințe ale CL
Declarații de avere și de interese
Publicații de căsătorie
Anunțuri imobiliare

Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecţiile cu privire la legalitate.

Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor

 – Proiectele hotărârilor Consiliului Local

Minute și procese-verbale ale ședințelor Consiliului Local în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanţi la o şedinţă publică;

Declarații de avere și de interese

Publicații de căsătorie

Anunțuri imobiliare

Print Friendly, PDF & Email