Primăria orașului Hațeg

Clădirea Primăriei orașului Hațeg

ADRESA:
Strada Piața Unirii nr. 6, cod poștal 335500

HAȚEG, județul Hunedoara
România

Tel: 0254 770273, 0354808120

Subiectul trebuie să prezinte foarte clar scopul corespondenței dumneavoastră
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE AL PRIMĂRIEI:

 • LUNI – MIERCURI: 8.00 – 16.00
 • JOI: 8.00 – 17.00
 • VINERI: 8.00 – 15.00

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL:

 • LUNI – MIERCURI: 8.30 – 16.30
 • JOI: 8.30 – 18.30
 • VINERI: 8.30 – 16.30

PROGRAMUL DE AUDIENŢE:

 • PRIMAR – PUȘCAŞ ADRIAN EMILIAN
  MIERCURI  10.00 – 12.00

 • VICEPRIMAR – CRAI SORIN-DORIAN
  JOI – 10.00 – 12.00

 • SECRETAR GENERAL AL ORAŞULUI – VALENTIN PĂSCONI
  VINERI – 10.00 – 12.00

Solicit audiență la:
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

Conducere

PUȘCAȘ Adrian Emilian
PRIMARUL ORAȘULUI HAȚEG

CV Primar

Acesta este un simplu test, nu oferă informații utile

Print Friendly, PDF & Email

CRAI Sorin-Dorian
VICEPRIMARUL ORAȘULUI HAȚEG

CV Viceprimar

Acesta este un simplu test, nu oferă informații utile  

Print Friendly, PDF & Email

Declarațiile de avere
și de interese

Acte normative privind funcționarea instituției

Dispoziția de primar nr.267din 2021, privind Codul etic al funcționarilor și instituțiilor locale subordonate

Dispoziția de primar nr.267din 2021, privind aprobarea Codului etic al funcționarilor publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Hațeg, a instituțiilor publice locale și a serviciilor publice, fără personalitate juridică, subordonate Consiliului Local al orașului Hațeg. Dispoziția de primar nr.267 din 2021

Contină să citești

Politici și strategii

Acte administrative emise de primărie

Nu exista articole publicate momentan!

Dispoziții de primar

Dispoziția de primar nr.267din 2021, privind Codul etic al funcționarilor și instituțiilor locale subordonate

Dispoziția de primar nr.267din 2021, privind aprobarea Codului etic al funcționarilor publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Hațeg, a instituțiilor publice locale și a serviciilor publice, fără personalitate juridică, subordonate Consiliului Local al orașului Hațeg. Dispoziția de primar nr.267 din 2021

Deschide documentul

Registrul pentru evidenţa proiectelor de Dispoziții de primar

Nr.crt Nr. Proiectului de Dispozitie Data inregistrarii Proiectului de Dispozitie Titlul Proiectului de Dispoziție cu caracter normativ Stare proiect Încarcă documentul

Registrul pentru evidenţa Dispozițiilor de primar

Nr.crt Numărul dispoziției de primar Data emiterii Titlul dispoziției Nr. adresei de comunicare către Prefect Data adresei de comunicare către Prefect Data adresei de comunicare către persoana vizată Data când dispoziția devine obligatorie / produce efecte juridice Încarcă documentul
2 260 05.07.2021 Disp. 260/2021, privind delegarea atribuțiilor de ofițer stare civilă 05.07.2021 05.07.2021 05.07.2021 Vezi documentul
1 202 27.05.2021 Disp. 202/2021, privind stabilirea programului de lucru cu publicul la Primăria orașului Hațeg 27.05.2021 27.05.2021 27.05.2021 Vezi documentul

Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna / contrasemna / aviza Hotărârile Consiliului Local/ Dispozițiile emise de Primarul orașului

Registrul privind evidenta refuzurilor de a semna

Nr.crt Tipul actului vizat Nr. și data de înregistrare a actului vizat Numărul și data de înregistrare a refuzului Motivare refuz Documente atașate (dacă este cazul)
1

Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la Proiectele Hotărârilor Consililui local  și proiectelor de Dispoziții cu caracter normativ emise de Primarul orașului

Registrul pentru consemnarea propunerilor

Nr.crt Data primirii propuneriii Numele persoanei care a făcut propunerea Documentul la care face referire Conținutul propunerii / opiniei / recomandării Argumentele autorului propunerii / opiniei / recomandării Stadiul preluării / nepreluării propunerii Justificarea deciziei
1

decorativ

Guvernanță corporativă

Informații și documente publice privind relația dintre Primărie și entitățile subordonate.
Dispoziția de primar nr.267din 2021, privind Codul etic al funcționarilor și instituțiilor locale subordonate

Dispoziția de primar nr.267din 2021, privind aprobarea Codului etic al funcționarilor publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Hațeg, a instituțiilor publice locale și a serviciilor publice, fără personalitate juridică, subordonate Consiliului Local al orașului Hațeg. Dispoziția de primar nr.267 din 2021

Deschide documentul

Secretarul General al orașului Hațeg

PROGRAMUL DE AUDIENŢE:

 • PRIMAR – PUȘCAŞ ADRIAN EMILIAN
  MIERCURI  10.00 – 12.00

 • VICEPRIMAR – CRAI SORIN-DORIAN
  JOI – 10.00 – 12.00

 • SECRETAR GENERAL AL ORAŞULUI – VALENTIN PĂSCONI
  VINERI – 10.00 – 12.00

Compartimente și servicii în subordinea Secretarului General al orașului Hațeg

 1. Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor (SPCLEP)
  dublă subordonare cu Consiliul Local al orașului Hațeg
 2. Serviciul Juridic Contencios,
  – executări silite
  – administrație publică locală și arhiva
  – relații cu publicul
  – protocol
  – secretariat
 3. Serviciul cadastru și agricultură
  – exploatarea pajiștilor
  – registrul agricol
  – protecția mediului

>> actualizează lista

Print Friendly, PDF & Email

Solicit audiență la:
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

PĂSCONI Valentin
SECRETARUL GENERAL
AL ORAȘULUI HAȚEG

Declarația de avere și de interese a secretarului General al orașului Hațeg

Declarația de avere și de interese
a secretarului General al orașului Hațeg
în anul 2021

PĂSCONI Valentin – Secretar General al orașului Hațeg
declarația de avere / declarația de interese

 

Print Friendly, PDF & Email

Organigrama primăriei

Organigrama 2021

Organigrama 2021

Declarațiile de avere și de interese ale funcționarilor publici

Declarațiile de avere și de interese
ale funcționarilor din aparatul de specialitate din subordinea primarului
depuse în anul 2021

 1. ARIMESCU MIHAIELA CLARA – inspector
  Avere / Interese
 2. ANDREI MIHAELA – inspector
  Avere1 / Avere2 / Interese
 3. BADEA CRISTIAN CATALIN – inspector
  Avere / Interese
 4. BADEA MIHAELA – director executiv Direcția economică
  Avere / Interese
 5. BALEA DORINA – inspector
  Avere / Interese
 6. BALINTONI CORNEL – polițist local
  Avere / Interese
 7. BATRANCEA CRISTINEL – manager Casa de cultură
  Avere / Interese
 8. BIVOLARU LILIANA – director DAS
  Avere / Interese
 9. BOCAN OCTAVIAN AURELIAN – inspector Protecție civilă
  Avere / Interese
 10. BOJIN CLAUDIA – consilier juridic
  Avere / Interese
 11. BOTEA CRISTIAN – șef BITL
  Avere / Interese
 12. CANDEA INESS – inspector
  Avere / Interese
 13. CHIPER ROBERT – șef Serviciu cadastru
  Avere / Interese
 14. CRACIUNESCU LOREDANA IZABELA – inspector
  Avere / Interese
 15. CORAIESCU MIRELA ELENA – inspector
  Avere / Interese
 16. CUCOȘ CĂTĂLIN – inspector
  Avere / Interese
 17. DABUCEAN OANA – director executiv
  Avere /Interese
 18. DABUCEAN OCTAVIAN – inspector
  Avere / Interese
 19. DAVIDOVICI MIHAI – inspector
  Avere / Interese
 20. DRAGOTA ZOE – Administrator public
  Avere / Interese
 21. DRĂGHICIU CONSTANTIN – inspector
  Avere / Interese
 22. FARC RAUL – imspector
  Avere / Interese
 23. FERENCZ ANDOR – inspector
  Avere 1 / Interese 1
  Avere 2 / Interese 2
 24. FERENCZ ANDREI – inspector
  Avere / Interese
 25. FLORICAS GENU
  Avere / Interese
 26. FICUȚ SIMONA – inspector
  Avere / Interese
 27. FONOAGE GABRIELA – inspector
  Avere
  / Interese
 28. FORȚIU MARINELA – consiler Achiziții publice
  Avere / Interese
 29. GĂRDEAN SEVERICA – inspector
  Avere / Interese
 30. GEORGEONI OVIDIU – inspector
  Avere / Interese
 31. HAUPTMAN SIMONA IONELA – inspector
  Avere / Interese
 32. IAPĂ AUGUSTIN CĂTĂLIN – inspector
  Avere / Interese
 33. ILIESCU GABRIEL – inspector
  Avere / Interese
 34. ILIONI CIPRIAN – polițist local
  Avere / Interese
 35. ILIONI ILEANA IULIA – inspector
  Avere / Interese
 36. IVAN MARIUS – șef Birou tehnic
  Avere 1 / Interese 1
  Avere 2 / Interese 2
 37. IVANCU GHEORGHE NELU – șef SVSU
  Avere / Interese
 38. IVANCU ILEANA – inspector
  Avere / Interese
 39. LEAȚ ELENA – inspector
  Avere / Interese
 40. LUCHINI ARTUR EMIL – polițist local
  Avere / Interese
 41. LUCHINI CRISTINA RAMONA – referent
  Avere / Interese
 42. MALINA LENUTA – inspector ADPP
  Avere / Interese
 43. MARTINESC MONICA – inspector
  Avere / Interese
 44. MARTINESC OCTAVIAN – polițist local
  Avere / Interese
 45. MĂRGINEAN AURELIAN MARIUS – inspector
  Avere / Interese
 46. MĂRUȚĂ MARIAN – inspector
  Avere / Interese
 47. MIHUȚIU FLORIN – Arhitect șef
  Avere / Interese
 48. MIHUȚIU GABRIELA – șef birou
  Avere / Interese
 49. IVAN MARIUS
  Avere / Interese
 50. ONICA ADRIAN – consilier juridic
  Avere / Interese
 51. PASARE PETRONELA LARISA – inspector
  Avere / Interese
 52. PĂSCONI BURZ ELENA – șef Seviciu juridic
  Avere / Interese
 53. PĂSCONI GIANINA ALINA – consilier Achiziții publice
  Avere / Interese
 54. PĂTRUȚI LORENA ADELA – inspector
  Avere / Interese
 55. PETRESCU CARMEN – inaspector Taxe și impozite
  Avere / Interese
 56. PETRIC MINODORA LUCIA – inspector
  Avere 1 / Avere 2 / Interese
 57. PREDONI ALIN – inspector
  Avere / Interese
 58. RADONI CORNELIA – inspector
  Avere / Interese
 59. SBUCHEA LUCIA SALOMEEA – inspector
  Avere / Interese
 60. SCOROBETE SOFIANA – inspector
  Avere / Interese
 61. SELEGEAN HOREA – polițist local
  Avere / Interese
 62. SĂLĂȘAN ALINA DENISA – consilier Cabinetul primarului
  Avere / Interese
 63. SIMENDRONI VICTORIA – șef creșă
  Avere / Interese
 64. STANCIC PETRINA – auditor public intern
  Avere / Interese
 65. ȘTEFONI ILIONI ALINA – consilier achiziții publice
  Avere / Interese
 66. TEODOR AURA – inspector
  Avere / Interese
 67. TIMARIU ADRIANA – inspector
  Avere 1 / Interese 1
  Avere 2 / Interese 2
 68. TIMARIU OVIDIU – inspector
  Avere / Interese
 69. TIMARU OPRUȚ ANDREEA  – inspector
  Avere / Interese
 70. TODEA COSMIN NICOLAE – inspector
  Avere / Interese
 71. TSIKLINOV LORIANA – șef Birou tehnic-investiții
  Avere / Interese
 72. TURC NICOLETA – șef Cantina socială
  Avere / Interese
 73. VASILONI CORNEL – șef birou Poliția locală
  Avere / Interese
 74. VASILINIUC RODICA – inspector
  Avere / Interese
 75. VASIU LAURA ALEXANDRA – inspector
  Avere / Interese

>>> actualizează lista

Cariere și posturi vacante

REZULTAT PROBA INTERVIU Pentru concursul de recrutare , a doua functii publice de executie vacante de : Inspector,cls.I,grad profesional superior si Inspector,cls.I,grad profesional principal- functii publice de executie definitive, in cadrul Biroului impozite si taxe locale din Aparatul de specialitate al primarului orasului Hateg

REZULTAT PROBA INTERVIU Pentru concursul de recrutare , a doua functii publice de executie vacante de : Inspector,cls.I,grad profesional superior si Inspector,cls.I,grad profesional principal- functii publice de executie definitive, in cadrul Biroului impozite si taxe locale din Aparatul de specialitate al primarului orasului Hateg Deschide documentul aici

Contină să citești
REZULTAT PROBA INTERVIU Pentru concursul de recrutare , a doua functii publice de executie vacante de : Inspector,cls.I,grad profesional superior si Inspector,cls.I,grad profesional principal- functii publice de executie definitive, in cadrul Biroului impozite si taxe locale din Aparatul de specialitate al primarului orasului Hateg

REZULTAT PROBA INTERVIU Pentru concursul de recrutare , a doua functii publice de executie vacante de : Inspector,cls.I,grad profesional superior si Inspector,cls.I,grad profesional principal- functii publice de executie definitive, in cadrul Biroului impozite si taxe locale din Aparatul de specialitate al primarului orasului Hateg Deschide documentul aici

citește tot anunțul
Print Friendly, PDF & Email