Primăria orașului Hațeg

Clădirea Primăriei orașului Hațeg
Subiectul trebuie să prezinte foarte clar scopul corespondenței dumneavoastră
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot
Solicit audiență la:
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

Conducere

PUȘCAȘ Adrian Emilian
PRIMARUL ORAȘULUI HAȚEG

CV Primar

CRAI Sorin-Dorian
VICEPRIMARUL ORAȘULUI HAȚEG

CV Viceprimar

   

Print Friendly, PDF & Email

Declarațiile de avere
și de interese

Legislație

Legile care reglementează organizarea și funcționarea Primăriei.

Acte normative privind funcționarea instituției

Nu există informație de afișat. Vă rugăm folosiți formularul de căutare.

Politici și strategii

Nu există informație de afișat. Vă rugăm folosiți formularul de căutare.

Acte administrative emise de primărie

Nu exista articole publicate momentan!

Registrul pentru evidenţa proiectelor de Dispoziții de primar

Nr.crt Nr. Proiectului de Dispozitie Data inregistrarii Proiectului de Dispozitie Titlul Proiectului de Dispoziție cu caracter normativ Stare proiect Încarcă documentul

Registrul pentru evidenţa Dispozițiilor de primar

Nr.crt Numărul dispoziției de primar Data emiterii Titlul dispoziției Nr. adresei de comunicare către Prefect Data adresei de comunicare către Prefect Data adresei de comunicare către persoana vizată Data când dispoziția devine obligatorie / produce efecte juridice Încarcă documentul
2 260 05.07.2021 Disp. 260/2021, privind delegarea atribuțiilor de ofițer stare civilă 05.07.2021 05.07.2021 05.07.2021 Vezi documentul
1 202 27.05.2021 Disp. 202/2021, privind stabilirea programului de lucru cu publicul la Primăria orașului Hațeg 27.05.2021 27.05.2021 27.05.2021 Vezi documentul

Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna / contrasemna / aviza Hotărârile Consiliului Local/ Dispozițiile emise de Primarul orașului

Registrul privind evidenta refuzurilor de a semna

Nr.crt Tipul actului vizat Nr. și data de înregistrare a actului vizat Numărul și data de înregistrare a refuzului Motivare refuz Documente atașate (dacă este cazul)
1

Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la Proiectele Hotărârilor Consililui local  și proiectelor de Dispoziții cu caracter normativ emise de Primarul orașului

Registrul pentru consemnarea propunerilor

Nr.crt Data primirii propuneriii Numele persoanei care a făcut propunerea Documentul la care face referire Conținutul propunerii / opiniei / recomandării Argumentele autorului propunerii / opiniei / recomandării Stadiul preluării / nepreluării propunerii Justificarea deciziei
1
decorativ

Guvernanță corporativă

Informații și documente publice privind relația dintre Primărie și entitățile subordonate.
Dispoziția de primar nr.267din 2021, privind Codul etic al funcționarilor și instituțiilor locale subordonate

Dispoziția de primar nr.267din 2021, privind aprobarea Codului etic al funcționarilor publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Hațeg, a instituțiilor publice locale și a serviciilor publice, fără personalitate juridică, subordonate Consiliului Local al orașului Hațeg. Dispoziția de primar nr.267 din 2021

Deschide documentul

Secretarul General al orașului Hațeg

Compartimente și servicii în subordinea Secretarului General al orașului Hațeg

 1. Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor (SPCLEP)
  dublă subordonare cu Consiliul Local al orașului Hațeg
 2. Serviciul Juridic Contencios,
  – executări silite
  – administrație publică locală și arhiva
  – relații cu publicul
  – protocol
  – secretariat
 3. Serviciul cadastru și agricultură
  – exploatarea pajiștilor
  – registrul agricol
  – protecția mediului

>> actualizează lista

Print Friendly, PDF & Email
Solicit audiență la:
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

PĂSCONI Valentin
SECRETARUL GENERAL
AL ORAȘULUI HAȚEG

Declarația de avere și de interese a secretarului General al orașului Hațeg

Declarația de avere și de interese
a secretarului General al orașului Hațeg
în anul 2021

PĂSCONI Valentin – Secretar General al orașului Hațeg
declarația de avere / declarația de interese

 

Print Friendly, PDF & Email

Organigrama primăriei

Declarațiile de avere și de interese ale funcționarilor publici

Cariere și posturi vacante

REZULTAT PROBA INTERVIU Pentru concursul de recrutare , a doua functii publice de executie vacante de : Inspector,cls.I,grad profesional superior si Inspector,cls.I,grad profesional principal- functii publice de executie definitive, in cadrul Biroului impozite si taxe locale din Aparatul de specialitate al primarului orasului Hateg

REZULTAT PROBA INTERVIU Pentru concursul de recrutare , a doua functii publice de executie vacante de : Inspector,cls.I,grad profesional superior si Inspector,cls.I,grad profesional principal- functii publice de executie definitive, in cadrul Biroului impozite si taxe locale din Aparatul de specialitate al primarului orasului Hateg Deschide documentul aici

Contină să citești
Print Friendly, PDF & Email