Proiect de hotarare nr. 111/2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Haţeg, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local Haţeg, cu menţinerea drepturilor salariale din luna decembrie 2020