Proiect de hotărâre nr. 143/2022 aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al orașului Hațeg a unor bunuri imobile terenuri, identificate în anexă