Proiect de hotărâre nr. 2/2022 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de funcţionare a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2021, din excedentul anului 2020, în sumă de 1.055,00 lei