Proiect de hotarare nr. 56/2021 privind aprobarea proiectului şi actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului „Achiziţionare tablete școlare și alte echipamente IT pentru dotarea Liceului teoretic ”Ion Constantin Brătianu” Hațeg, județul Hunedoara”